Thông tin truyện

Anh Trai Thành Bạn Trai

Thể loại:

Phương Tây

Anh Trai Thành Bạn Trai

Thể loại: ngôn tình hiện đại
Câu chuyện kể về việc nam chính có tính gia trưởng một chút khi ỷ lại vào việc anh ta là người kiếm tiền nuôi cả gia đình cũng vì vây mà  tự do tung hoành, và tôi là nạn nhân của sự ngông cuồng đó.

Danh sách chương: