Thông tin truyện

Bảy Ngày Bảy Đêm

Tác giả:

Thể loại:

Đam Mỹ

Bảy Ngày Bảy Đêm

Tác giả: Xuân Phong Dao
Thể loại: Đam Mỹ
Giới thiệu:
Xuyên vào một quyển tiểu thuyết có tên "Bảy Ngày Bảy Đêm", cậu liền đoán ra ngay nội dung đầy 18 + của nó, vì tồn vong, cậu phải nhắm mắt buông hết mức.
Sau đó, sau đó...
Ta đã dâng hiến hết sạch mà người lại nói với ta đầy là một cuốn tiểu thuyết kinh dị vô hạn lưu?!?

Danh sách chương: