Thông tin truyện

Cấm Đình

Thể loại:

Trọng Sinh

Cấm Đình

ạn đang đọc truyện Cấm Đình của tác giả Lưu Diễn Trường Ngưng. Một đoạn《 Thải Thư Oán 》, chứa ngàn vạn nỗi nhớ.
Xa cách muôn trùng mây, trong thư kể khôn xiết…
“Diệp hạ Động Đình sơ,
Tư quân vạn lý dư.
Lộ nùng hương bị lãnh,
Nguyệt lạc cẩm bình hư.
Dục tấu Giang Nam khúc,
Tham phong Kế Bắc thư.

Danh sách chương: