Thông tin truyện

Cậu Bẻ Cong Tôi Rồi (Phần 1)

Tác giả:

Thể loại:

Ngược

Cậu Bẻ Cong Tôi Rồi (Phần 1)

Tác giả: TSunHeeKang
Thể loại: bách hợp, ngược...
Giới thiệu:
Trình Nhất Lâm, 18 năm tồn tại luôn luôn nhận mình là gái thẳng, đơn phương chàng học trưởng 7 năm trời cho đến khi...

Danh sách chương: