Thông tin truyện

Cô Vợ Mới Cưới Của Lục Thiếu

Tác giả:

Thể loại:

Gia Đấu

Cô Vợ Mới Cưới Của Lục Thiếu

"Tô Giản An, em đã là người phụ nữ của ông đây rồi, còn muốn chạy trốn ư?
"Chờ đã! Lục Bạc Ngôn, dựa vào cái gì mà anh muốn làm gì ở bên ngoài thì làm, còn em lại chỉ được ru rú với một mình anh chứ?"
"Tô Giản An"
"Lục Bạc Ngôn, em cũng phải đi ra ngoài tìm đàn ông...ưmm....."
"Im miệng! Ông đây cũng chỉ có một mình em mà thôi."

Danh sách chương: