Thông tin truyện

Cuồng Ngạo Thương Khung [Đồng Nhân Đấu Phá]

Tác giả:

Thể loại:

Dị Giới

Cuồng Ngạo Thương Khung [Đồng Nhân Đấu Phá]

Tác giả: Hổ Cáp
Thể Loại: Bách Hợp, xuyên thư, dị giới, tu chân, HE, sinh tử, NP.
Nhân vật: Tiêu Đình, Huân Nhi, Thải Lân, Vân Vận, Tiêu Viêm...
Tóm tắt: Sau khi chết vì cơ duyên xảo hợp mà xuyên qua dị giới, cô phải làm sao để tồn tại ở một nơi mà cá lớn nuốt cá bé, nắm đấm của ai lớn người đó là đạo lý, dần dần tìm ra thân thế thật sự của mình?
Chú ý: Đây là NP các bạn nên chú ý để tránh bị sốc.

Danh sách chương: