Thông tin truyện

Cửu Nhân Thống Lĩnh Công Thành Đế Đô

Tác giả:

Thể loại:

Lịch Sử

Cửu Nhân Thống Lĩnh Công Thành Đế Đô

Lời tiên tri

- Đế Quốc ra đời, vạn người lầm than. Thuế sưu tăng cao, dân thường không đóng nổi sẽ bị biếm thành nô lệ ngàn đời không thể ngóc đầu.
- Đế Quốc ra đời, vạn người phơi thây. Chết đói, chết bệnh, chết do chiến tranh, chết do chế độ.
- Đế Quốc ra đời, vạn người nổi dậy, thế nhưng tất cả đều gục ngã trước sức mạnh bất khả chiến bại của Đế Quốc.
Cứ thế hàng trăm năm qua đi, người ở đây dần chấp nhận một sự thật đó là họ sẽ mãi bị thống trị bởi Đế Quốc đầy áp bức.
- Tuy nhiên sau gần một ngàn năm thống trị Đế Quốc nhận được một lời tiên tri ảnh hưởng đến vận mệnh Đế Quốc.
“ Vào những năm cuối thế kỷ thứ 8 Đế Quốc sẽ bị chín đứa bé đứng lên lật đổ! “

Người đưa ra lời tiên tri ấy chính là cô công chúa xinh đẹp nhất Đế Quốc, sau lời tiên tri ấy công chúa bị đày vào tầng sâu nhất của ngục tối Đế Quốc cho đến lúc chết.
Vài năm sau đó lời tiên tri của vị Công Chúa ấy không biết bằng cách nào lại được truyền ra ngoài đế đô, hàng triệu con người dần biết đến lời tiên tri ấy. Người dân của Đế Quốc bắt đầu nháo nhào lên và sau đó lại có một cuộc thảm sát của Đế Quốc khiến cho hàng vạn người dân chết oan. Từ đó lời tiên tri trở thành một thứ cấm kị.
Đầu thế kỷ thứ 8 đứa trẻ đầu tiên của lời tiên tri được sinh ra.

Danh sách chương: