Thông tin truyện

Đại Lão Chỉ Muốn Nhàn Nhã

Tác giả:

Thể loại:

Dị Năng

Đại Lão Chỉ Muốn Nhàn Nhã

Truyện Đại Lão Chỉ Muốn Nhàn Nhã của tác giả Ngân Bối có nội dung nói về một vị nữ cường giả, một dị năng đỉnh cấp, hoành hành suốt một đời ở mạt thế, nhưng lại bị người thân cận mình hãm hại mà mất mạng.
Cô trọng sinh lại một thế giới khác, mang theo dị năng và không gian.
Thế giới này cũng xảy ra mạt thế sinh hóa.
Có dị năng và không gian làm vốn liếng, cô muốn cho đời này của mình không lo không nghĩ, bước lên nhân sinh thoái hoạt.

Danh sách chương: