Thông tin truyện

Đại Ma Vương Thỉnh Giữ Lấy Mạng

Tác giả:

Thể loại:

Hệ Thống

Đại Ma Vương Thỉnh Giữ Lấy Mạng

Tác giả: Sói lười
Nhân vật: Nam Cung Huyền, Vân Đan Sa La, Đổng Vân Nhu, Thải Nhi, Long Thanh Hàn | Phối diễn: Long Ngạo Thiên, hệ thống
Thể loại: bách hợp, hệ thống, ngọt, sủng, tiểu ngược, NP, nhất công đa thụ...
Văn án:
Đột nhiên trở thành nhân vật trong sách. Chẳng có gì đáng sợ.
Làm một cái người qua đường đầy quyền năng. Thật sự là một chuyện hạnh phúc.
Nhưng hết lần này tới lần khác đắc tội với nam chủ cùng các lão bà của hắn. Thử hỏi ông trời còn muốn hại người tới mức nào? Vậy cho nên...
Đại ác ma thỉnh giữ lấy mạng!

Danh sách chương: