Thông tin truyện

Đào Yêu Ký

Tác giả:

Thể loại:

Lịch Sử

Đào Yêu Ký

Đào yêu là một nữ nhân, Đào yêu là một vị nữ hiệp, Đào yêu có khi cũng là một ma nữ
Đào yêu không có họ, bởi vì nàng không có cha, Nói rõ ra là, nàng không biết cha mình là ai.
Cho nên, nàng liền bắt đầu tìm kiếm, trong giang hồ, ở trong cung đình, gặp đủ mọi loại người, và nhiều chuyện ly kỳ.
Một câu khái quát, đó là một giang hồ cung đình một lần nữa hãy cùng nòng nọc nhỏ tìm hiểu chuyện xưa của phụ thân.
Tiểu Ngôn, có vô số mỹ nam
Tiểu Sắc, sẽ diễn chút ít kích tình
Tiểu Bạch, không cần tốn tế bào não.

Danh sách chương: