Thông tin truyện

Darkness Holder - Kẻ nắm giữ bóng tối

Tác giả:

Thể loại:

Dị Năng

Darkness Holder - Kẻ nắm giữ bóng tối

Hắn là ai? Một kẻ bị cuộc đời ruồng bỏ?
Vũ khí sinh học?
Ác quỷ?
Quái vật?
Hay bản thân Vile cũng không biết?
Bí mật động trời của hắn, sự tồn tại của hắn, chính xác đã là một cái tát cho những kẻ cố không tin là có một sức mạnh tuyệt đối tồn tại để trấn áp bọn họ

Danh sách chương: