Thông tin truyện

Đấu La: Chấn Kinh, Ta Trở Thành Bỉ Bỉ Đông

Thể loại:

Dị Giới

Đấu La: Chấn Kinh, Ta Trở Thành Bỉ Bỉ Đông

Tác giả: Tĩnh Mật Khải Kỳ Lục
Thể loại: Đồng nhân, Truyện Khác...
EDIT: PDT
Giới thiệu:
Một buổi sáng xuyên qua Đấu La Đại Lục, ta vốn nên gia nhập vào Võ Hồn Điện, trấn áp Sử Lai Khắc, đạp Ngọc Tiểu Cương, cưới Thiên Nhận Tuyết, đảm nhiệm Tân Giáo Hoàng, thống nhất toàn đại lục, đi tới đỉnh phong nhân sinh.

Danh sách chương: