Thông tin truyện

Đô Thị Quỷ Ký

Tác giả:

Thể loại:

Linh Dị

Đô Thị Quỷ Ký

Tác giả: ThuyMongTrung
Thể loại: Đô Thị, Linh Dị, Huyền Huyễn
Giới thiệu:
Bạn đang đọc truyện Đô Thị Quỷ Ký của tác giả ThuyMongTrung. Vong quỷ tồn tại thế nào trong cuộc sống đô thị hiện đại? Phân loại thế nào? Cấp độ nào có thể nói chuyện? Cấp độ nào có thể trực tiếp hại người?
Và rất nhiều những truyền thuyết linh đã thất truyền hoặc còn tồn tại...
Tất cả đều có trong "Đô Thị Quỷ Ký"

Danh sách chương: