Thông tin truyện

[Đồng Nhân Đấu La Đại Lục] Ta Là Đệ Tử Của Đào Hoa Phái

Tác giả:

Thể loại:

Võng Du

[Đồng Nhân Đấu La Đại Lục] Ta Là Đệ Tử Của Đào Hoa Phái

Trong một lần đi map trò chơi Cửu Âm Chân Kinh, người chơi Huyết Tử vô tình bị Huyết Đao Môn đồ sát. Sau đó không biết tại sao nàng lại rơi xuống một địa điểm không có ở trong bản đồ, gọi là Đấu La Đại Lục. Nơi này không sử dụng vũ khí, cũng không dùng võ học, ở đây chỉ có "vũ hồn". Tới 6 tuổi, con người có thể thực hiện nghi thức giác tỉnh vũ hồn.
CP: Đường Tam x Huyết Tử
 Tiêu Mặc x Tiểu Vũ
 Đái Mộc Bạch x Chu Trúc Thanh
 Áo Tư Lạp x Trữ Vinh Vinh
 Mã Hồng Tuấn x Bạch Trầm Hương

Danh sách chương: