Thông tin truyện

Gamer Xưng Bá Dị Giới

Thể loại:

Võng Du

Gamer Xưng Bá Dị Giới

Hệ thống nhà người ta chính là hết mình vì kí chủ. Muốn đan dược có đan dược, muốn bí kíp có bí kíp, muốn cải thiện thể chất, trí lực, blabla đều có tất...
Hệ thống nhà mình.....Một lời khó nói hết....
....
Phạm Thiên: Hệ thống! Cho ta vài trăm viên Cửu Chuyển Kim Đan cắn chơi.
Hệ thống: Có tiền thì quay lại.
...
Phạm Thiên: Hệ thống! Cho ta mấy chục cây thần binh đi đập người coi.
Hệ thống: Có tiền thì quay lại.
...
Phạm Thiên: Hệ thống! Cho ta mấy trăm môn Thiên Cấp Võ Kỹ để ta đi đánh người nào.
Hệ thống: Có tiền thì quay lại.
...
Phạm Thiên: Hệ thống...
Hệ thống: Không có tiền không có nhân quyền, bản hệ thống là Pay To Win!
.........
Bộ truyện thứ 2 của tác giả Katsuragi Keima, tác giả bộ The Gamer Hệ Thống. Bản tác giả đã hoàn thành 1 bộ truyện với hơn 1,7 triệu chữ (1010 chương), nhân phẩm đảm bảo, tuyệt đối không drop!
Cảnh giới trong truyện:
Võ Đồ cửu cấp.
Hậu Thiên Tam Cảnh: Võ Sĩ, Võ Sư, Đại Võ Sư.
Tiên Thiên Tam Cảnh: Võ Linh, Võ Vương, Võ Hoàng.
Siêu Phàm Tam Cảnh: Võ Tông, Võ Tôn, Võ Đế.
Thánh Cảnh: Võ Thánh... (còn update)

Danh sách chương: