Thông tin truyện

Gió Xuân Cõi Lòng Người

Tác giả:

Thể loại:

Huyền Huyễn

Gió Xuân Cõi Lòng Người

Bạn đang đọc truyện Gió Xuân Cõi Lòng Người của tác giả Mr.Botttle. Thượng thần không phải là tối cao, Thượng thần cũng phải trải qua bao kiếp nạn.
Thời điểm Thượng thần Cẩm Minh cũng như cái thần khác phải lịch kiếp, Thần quân Tiết Sư đã thử bói một quẻ.
Giải mệnh từ quỷ, Cẩm Minh phải gặp tình kiếp, nếm trải nỗi khổ thứ bảy của chúng sinh, cầu mà không được.
Nàng sẽ vì một người nam nhân mà sa vào đau khổ, thậm chí còn dám nghịch lại vận mệnh
Thượng thần Cẩm Minh lúc ấy chỉ cười nhạt không xem là thật, nàng là người giác ngộ nội tâm thấu suốt, sao có thể vì nó mà sinh lòng chấp niệm được chứ.
Nhưng sau này, lúc đứng lên đỉnh Vọng Ưu, Thượng thần Cẩm Minh mới biết, không nên xem nhẹ quẻ bối của Tiết Sư thần quân, trong lòng lại thầm nghĩ, sau khi về Cửu Trùng Thiên nhất định phải chỉnh ngài ta một trận mới được.

Danh sách chương: