Thông tin truyện

Hạnh Phúc Thời Mạt Thế

Thể loại:

Mạt Thế

Hạnh Phúc Thời Mạt Thế

Tác giả: Tiểu Thạc Thử 5030

Thể loại: Trọng Sinh, Mạt Thế

Giới thiệu:

Cô là một người rất may mắn, đã biết trước mạt thế sắp đến, còn có được không gian, trước mạt thế, cô cùng người nhà bận rộn giống như hamster, chuẩn bị các loại vật tư, hy vọng chúng ta có thể bình an vượt qua lúc khô hạn trời đông giá rét trong mạt thế.

Danh sách chương: