Thông tin truyện

Hạo Ngọc Chân Tiên

Thể loại:

Tiên Hiệp

Hạo Ngọc Chân Tiên

Bạn đang đọc truyện Hạo Ngọc Chân Tiên của tác giả Tiểu Đạo Bất Giảng Võ Đức. Lấy thiên địa làm bàn, xem vạn vật tựa quân cờ...
Người cầm cờ, làm chủ hết thảy, quyết định sinh tử, quyết định số mệnh.
Nếu tới thời điểm ấy, ta thành người chơi cờ, ta nhất định lật đổ mọi thứ.
Đại năng Giả Đan mang theo chí bảo đoạt linh trùng tu, thành tựu Hạo Ngọc Hải thiên cổ đệ nhất chân tiên.
Không ngược chủ, không hậu cung, không thánh mẫu.

Danh sách chương: