Thông tin truyện

Hoàng Long Chân Nhân Dị Giới Du

Tác giả:

Thể loại:

Tiên Hiệp

Hoàng Long Chân Nhân Dị Giới Du

Tác giả: Thần Kiếm
Thể loại: Tiên Hiệp
Giới thiệu:
Xiển Giáo thập nhị kim tiên một trong Hoàng Long Chân Nhân ở phong thần chi chiến sau, không hiểu địa xuyên qua tới rồi dị giới, vì thế, ở Xiển Giáo hỗn đắc không được Hoàng Long Chân Nhân ở dị giới bắt đầu rồi bưu hãn nhân sinh.
Thần thú uy? Lão tử một cái Linh Thú vòng tới, cấp lão tử trông cửa.
Thiên Sứ 12 cánh ngưu bức hò hét? Lão tử một cái trói tiên thằng, trói, đương điểu qua dưỡng.
Long Tộc, đám kia thằng lằn? Lão tử một tiếng rồng ngâm, bọn họ sợ tới mức tè ra quần, thẳng kêu lão tổ tông.

Danh sách chương: