Thông tin truyện

Hủ Linh Chú

Tác giả:

Thể loại:

Linh Dị

Hủ Linh Chú

Truyện: Hủ linh chú
Tác giả: Hành Du Nguyệt
Edit: Ân Tĩnh
Beta: Tử Hy
- --
Câu chuyện này hoàn toàn hư cấu, nếu có bất kỳ sự giống nhau nào thì đó chỉ là trùng hợp.
An Nhã: Kiếp trước gieo nhân kiếp này gặt quả, thế giới này chưa từng có duyên phận, trùng hợp là chuyện đương nhiên, trong mắt của ta, hết thảy chỉ có số mệnh an bài nhân quả tuần hoàn mà thôi.
Đường Tống: Trên thế giới này chỉ có một chỗ có quỷ. Đó chính là lòng người.
Nhạc Văn Dao: Ngươi cũng gọi ta là đại tiểu thư, ta còn không thể tùy hứng sao? Lại nói tính nóng nảy và bệnh thích sạch sẽ, cả hai cũng không mâu thuẫn.
Tang Tà: Hấp Huyết Quỷ là cái gì? Nhiều nhất thì ta chỉ xem như cương thi.

Danh sách chương: