Thông tin truyện

Hương Trà Nơi Mạt Thế

Thể loại:

Mạt Thế

Hương Trà Nơi Mạt Thế

Bạn biết không, cuộc đời bạn có thể bị yếu tố bên ngoài tác động rẽ sang một tương lai khác bất cứ lúc nào, dù chỉ là một yếu tố nhỏ nhặt mà bản thân không ngờ tới nhất, như ly coca ở quán KFC vậy... 
Nhân vật chính của truyện, Lệ Hương Trà vì vừa thưởng thức một ly coca mà làm thay đổi thế giới, trở lại thời điểm đầu mạt thế, chỉ vì một ly coca nhỏ ấy đã làm cô lỗ vốn quá nhiều, à cũng không đến nỗi, ít ra thì cô có thu được một osin chân chạy miễn phí nơi mạt thế rồi. Hãy xem cô làm sao tung hoành mạt thế, chỉnh hình những tên khốn bại hoại, ác nhân...
Hương Trà: Ta không có lỗi, lỗi là ly coca...

Danh sách chương: