Thông tin truyện

Không Biết Sao Yêu Em

Thể loại:

Sủng

Không Biết Sao Yêu Em

VĂN ÁN:
Liêu Thành Xuyên: Anh, cmn, theo đuổi em đến chết đi sống lại vẫn không được, vậy mà em lại từng thích thầm anh????
Đồng Kỳ: Anh cũng biết là “đã từng”?
Liêu Thành Xuyên: ………
***
  1. Nam nữ bình đẳng.
  2. Nữ chủ xinh đẹp yêu diễm.
  3. Nam chủ cao quý lạnh lùng, chỉ làm nũng với nữ chính.
***

Danh sách chương: