Thông tin truyện

Làm Nữ Phụ Thật Khó

Tác giả:

Thể loại:

Xuyên Nhanh

Làm Nữ Phụ Thật Khó

Chết, không phải là sự kết thúc, mà là khởi đầu cho một cuộc sống mới.
Nàng, một nữ nhân chỉ biết ru rú ở trong nhà lại phải tham gia một trò chơi để kéo dài sinh mệnh.
Nơi đây có nữ chính hoàn hảo, có dàn harem đồ sộ của nàng!!
Khoan đã, nam chính a, các ngươi đừng nhìn ta như thế nữa nữ chính ở đằng kia mà!
Ai cho nàng lương thiện đây?

Danh sách chương: