Thông tin truyện

Lang Hoặc

Thể loại:

Linh Dị

Lang Hoặc

Bạn đang đọc truyện Lang Hoặc của tác giả Tam Đồ Nguyệt Đế. Này này, cái cô nhân viên nhát gan này! Ai tới nói cho cô làm sao trong công ty cô lại có một nhân viên như vậy hay không?
Nhát gan tới mức chỉ nhìn mặt cô thôi mà cô kia làm đổ hết cà phê lên quần áo mới của cô.
Cô ta nói bồi thường, thế mà ngày hôm sau không thấy tăm hơi. Lẽ nào sợ cô ăn thịt cô ta ư???

Danh sách chương: