Thông tin truyện

Mau Xuyên - Nghịch Chuyển Nữ Vương

Thể loại:

Xuyên Nhanh

Mau Xuyên - Nghịch Chuyển Nữ Vương

* * *
Các nàng xinh đẹp như hoa, các nàng sống những năm tháng vô cùng yên tinh tốt đẹp, các nàng hiền lành vô hại nhưng lại bị tính kế, khinh nhục, lăng mạ, vứt bỏ rồi bị cướp đi tất cả những gì mình trân quý nhất..
Cuối cùng nhận lấy kết thúc bi kịch bị hủy diệt.
Cố Miên vì có cơ hội được một lần trọng sinh mà đã trở thành vô số "Cố Miên" khác rồi quay lại thời điểm nào đó. Những người đã từng tính kế nàng, nàng tính kế lại, những người đã từng làm nhục nàng, nàng nhất định sẽ làm nhục bọn họ lại.
Những nam nhân bị cướp đi, nàng đương nhiên cũng muốn cướp về.
Khiến cho bọn họ vì nàng mà điên, vì nàng mà cuồng, vì nàng mà leng keng đánh nhau trong ngục giam.
(Nội dung chính là công lược nam chủ, nội dung phụ là làm nhiệm vụ)

Danh sách chương: