Thông tin truyện

Một Trăm Loại Phương Pháp Tẩy Trắng Nhân Vật Phản Diện

Tác giả:

Thể loại:

Xuyên Nhanh

Một Trăm Loại Phương Pháp Tẩy Trắng Nhân Vật Phản Diện

Nhưng hắn lại bị ràng buộc cùng một hệ thống, sau đó nhân sinh của hắn thay đổi.
Hệ thống: Nam chủ đã xuất hiện! Hãy ẩn núp, tới gần hắn, cướp đi khí vận của hắn!
Vệ Thành Trạch: OK (Chuyện dĩ nhiên)
Hệ thống: Phải cướp đi tất cả, khiến nam chủ trắng tay!
Vệ Thành Trạch: OK (Còn phải nói, không làm thì thôi, đã làm phải làm cho tới!)
Hệ thống: Đúng rồi, còn phải đế hắn sùng bái anh, làm hắn yêu anh, đến mức muốn dừng cũng không được!
Vừa mới giết toàn gia của nam chủ Vệ Thành Trạch: What?

Danh sách chương: