Thông tin truyện

Nam Thần Mau Tới Đây

Tác giả:

Thể loại:

Xuyên Nhanh

Nam Thần Mau Tới Đây

Editor:  LoBe
Văn ÁN:
Ngay trước hôm kết hôn Bạch Vi Vi bị em gái bạch liên hoa hại chết, trước khi chết không cam lòng oán niệm mà bị dẫn tới hệ thống công lược nam thần.
"Tất -- ký chủ muốn hoàn thành tâm nguyện ngược tra nghịch tập sống lại, từ đây đi hướng công lược đỉnh cao nhân sinh sao? Thỉnh trói định bổn hệ thống thế ngươi ngược tra thế ngươi ấm giường thế ngươi tìm kiếm nhân sinh chân ái!"
Vì để tồn tại mà trở về báo thù, Bạch Vi Vi bán manh bán thảm bán đáng thương~Anh~Anh~Anh
Hoàng đế phúc hắc vì nàng mà giải tán hậu cung.
Tướng quân uy dũng đối nàng tình sâu vô cùng.
Vô thượng tiên quân vì nàng mà nghịch thiên sửa phận.
Tổng tài lạnh lùng vì cô mà bất chấp tất cả.
Các kiểu nam thần, kiểu nào cũng không khó. A, ngươi nói gì? Tất cả họ đều là một?
nam chủ tới cuối là một người.

Danh sách chương: