Thông tin truyện

Ngã Vi Ngư Nhục

Tác giả:

Thể loại:

Cung Đấu

Ngã Vi Ngư Nhục

Truyện Ngã Vi Ngư Nhục của tá giả Ninh Viễn kể về cuộc đời nhân vật chính từ lúc nhỏ cho đến lúc trưởng thành, trải qua rất nhiều năm (nên số chương mới dài như vậy), gặp gỡ rất nhiều nhân vật với nhiều mối quan hệ đan xen nhau. Truyện mô tả chủ yếu là các tình tiết đấu trí, tranh quyền đoạt vị, cung đấu, chiến loạn, cho nên tuyến tình cảm giữa hai nhân vật chính sẽ không được đề cập tới quá nhiều.
Tiếp cận nàng, hầu hạ nàng, lấy lòng nàng, sau đó giết chết nàng.
"Tâm tự song ti võng, trung hữu thiên niên kết*"
- ----《Thiên Thu Tuế》- Trương Tiên - thời kỳ Bắc Tống.
(*Dịch nghĩa: Trong lòng như có hai tầng lưới, kết thành ngàn vạn nút thắt)

Danh sách chương: