Thông tin truyện

Nguyên Tắc Bảo Mệnh Của Sủng Phi

Thể loại:

Cung Đấu

Nguyên Tắc Bảo Mệnh Của Sủng Phi

Bạn đang đọc truyện Nguyên Tắc Bảo Mệnh Của Sủng Phi của tác giả Mộc Mộc Mộc Tử Đầu. Cảnh đế: Ái phi có biết điều kiện tiên quyết để sống trong hậu cung là gì không?
Thẩm Ngọc Quân: Bảo mệnh.
Cảnh đế hơi cau mày: Ngẫm lại cũng đúng, vậy thứ hai là gì?
Thẩm Ngọc Quân: Bảo mệnh.
Cảnh đế đã đen mặt: Vậy thứ ba thì sao, có phải nàng lại định trả lời là bảo mệnh không hả?
Thẩm Ngọc Quân:...
Nguyên tắc sinh tồn của nữ chính: Đi ít sai ít, ít nói ít sai, làm ít sai ít.
Mục tiêu tiến cung của nữ chính là: Giữ được mạng, cố giữ thâm niên... cố giữ thâm niên... cố giữ thâm niên... Nếu có thể, thì sinh một bé con nữa.

Danh sách chương: