Thông tin truyện

Nhất Kiếm Độc Tôn

Thể loại:

Kiếm Hiệp

Nhất Kiếm Độc Tôn

Tác giả: Thanh Loan Phong Thượng
Thể loại: Tiên Hiệp, Kiếm Hiệp, Huyền Huyễn
Sinh Tử như hồng, không phục thì tới.
Chư Thiên Thần Phật, không nổi một kiếm!

Danh sách chương: