Thông tin truyện

Nhiệm Vụ Của Vật Hy Sinh

Tác giả:

Thể loại:

Khoa Huyễn

Nhiệm Vụ Của Vật Hy Sinh

Editor + Beta: Ngạn Tịnh
Converter: Củ Lạc
Bìa: Phòng tranh Tử Lan
Bạch Vi là một nhiệm vụ giả. Cô phải xuyên qua hàng ngàn tiểu thế giới làm nhiệm vụ.
Cô vốn nghĩ rằng bản thân mình ở đây chính là vì ngược tra nam, tra nữ. Không ngờ, lại có nhiệm vụ ẩn giấu dành cho cô...
- --
Có một bạn trai là kẻ si tình cũng biến thành vật hy sinh.
Bị tráo đổi cũng thành vật hy sinh.
Một lòng tôn sùng Lương- Chúc cũng thành vật hy sinh.
Gặp một nam chính trường sinh bất tử cũng trở thành vật hy sinh...

Danh sách chương: