Thông tin truyện

Nữ Chủ Công Lược: Nghiền Áp Pháo Hôi N Loại Phương Thức

Thể loại:

Hệ Thống

Nữ Chủ Công Lược: Nghiền Áp Pháo Hôi N Loại Phương Thức

Truyện Nữ Chủ Công Lược: Nghiền Áp Pháo Hôi N Loại Phương Thức của tác giả Tứ Nguyệt Phương Phi kể về Cô đường đường là tổng tài thế kỷ 24 lại bị người thân hại chết, một sớm tỉnh lại, trở thành ký chủ mang số hiện 001.
Nghe nói đầu năm nay nữ phụ đều nghịch tập, pháo hôi đều muốn xoay người. Lạc Y tỏ vẻ nữ chính không phát uy thì các người lại nghĩ ta là hellokitty?
Hãy xem nữ tổng tài bá đạo sẽ lên trời như thế nào.
Tay cầm hào quang của nữ chính, để xem nữ phụ tìm đủ loại đường chết tới Tây Thiên như thế nào.
Cướp người đàn ông của ta? Tìm đường chết không giải thích? Hủy nhân sinh của ta? Ta trực tiếp tiễn bọn mi.

Danh sách chương: