Thông tin truyện

Nữ Chủ Là Đóa Hắc Liên Hoa

Tác giả:

Thể loại:

Xuyên Nhanh

Nữ Chủ Là Đóa Hắc Liên Hoa

Tác giả: U Lộ
Thể loại: Xuyên nhanh, nữ cường, HE
Dịch: Yuha_Ba Cô Chủ Nhỏ
Nhân vật chính: Dạ Phàm, Mặc Ngọc
Giới thiệu:
Dạ Phàm đã tu luyện được vạn năm nhưng tâm tính không ổn định, sư phụ nói là bởi vì oán niệm của nàng quá nặng nên đã đưa nàng vào các tiểu thế giới để tôi luyện tâm tính. Nhưng cho dù có ở thế giới nào thì vẫn luôn có người quấn lấy nàng.

Danh sách chương: