Thông tin truyện

Nữ Chủ Tỏ Vẻ Nàng Không Phục

Tác giả:

Thể loại:

Xuyên Nhanh

Nữ Chủ Tỏ Vẻ Nàng Không Phục

?Văn Án nhỏ:
[ Lấy sủng vì danh, nam chủ làm chính. Quy định phạm vi hoạt động, nam chủ làm chính.]
Con đường xa nhất mà cô từng đi lại là con đường - một đi không trở về.
Motip cũ, về việc tôi bảo vệ anh nhưng đến cuối cùng lại được anh bảo hộ.
Nam chủ là một tên bệnh kiều! Đọc truyện cầu lấp não!
Khí phách si hán nhan cẩu & thể nhược phúc hắc bệnh kiều
Nữ chủ mạnh mẽ, nam chủ trí lực.
Nữ chủ si hán* mặt nam chủ ╮( ̄▽ ̄)╭
*Si hán: nghĩa ở đây là người đàn ông chân thành tha thiết yêu một cô gái ( Hoặc ngược lại).

Danh sách chương: