Thông tin truyện

Nữ Phụ Ở Thập Niên 70

Tác giả:

Thể loại:

Nữ Phụ

Nữ Phụ Ở Thập Niên 70

Tác giả: Lâm Lăng Thất
Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình, Truyện Sủng, Điền Văn, Đô Thị, Nữ Phụ...
Giới thiệu:
Từ Ái Ân chưa lập gia đình mà đã xuyên qua thành Trần Ái Ân của những năm 70. Lúc này thì hay rồi, hôn không cần kết, con cái đủ cả.
Gì cơ, vậy mà lại là xuyên thư, còn xuyên vào nữ phụ chuyên đường chết.
Nam chủ là quân nhân, nữ chủ lại còn là bạch liên hoa nữa chứ...
Trần Ái Ân: Vì không tìm đường chết, nam chủ ư? Từ bỏ thôi.
Nam chủ: Thực ra vẫn có thể bên nhau mà...

Danh sách chương: