Thông tin truyện

Nữ Tử Tranh Hùng

Tác giả:

Thể loại:

Cung Đấu

Nữ Tử Tranh Hùng

Tác giả: Nghi An
Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại, Truyện Cung Đấu, Trọng Sinh
Văn án:
Tô Hạ Y không nghĩ tới mình đã chết rồi, thế nhưng còn cơ hội sống lại lần nữa.
Lần này, đừng hòng có ai cản nàng!
Đầu tiên chính là báo Kẻ phạm nàng, nàng phải bắt trả giá gấp mười.
Sau đó chính là tích cực kiếm tiền, kiên quyết phải phát tài.
Người hãm hại nàng, đuổi đi. Kẻ vô sỉ cướp đoạt, ức hiếp bá tánh, giết chêt/
Hoàng tử dám ép hôn nàng? Bày mưu đặt kế cho hắn rút lui.
Còn vị Quận Vương phúc hắc kia cầu thú....
Ừm, để nàng xem sao đã!

Danh sách chương: