Thông tin truyện

Nữ Xứng Có Độc! Sổ Tay Nam Thần Chuyên Sủng

Tác giả:

Thể loại:

Xuyên Nhanh

Nữ Xứng Có Độc! Sổ Tay Nam Thần Chuyên Sủng

Giới thiệu chung:
Thẩm Kiều An nhân sinh pháo hôi sau cư nhiên trói định với hệ thống nữ phụ! Hãy xem nàng thế nào nghịch tập!
Bạch liên hoa? Tâm cơ kỹ nữ? Điên cuồng vả mặt, bạch bạch bạch, đánh đến ngươi hối hận làm người!
Ngạo kiều nam thần lại điên cuồng sủng thê, ngọt ngọt ngọt, ngọt đến ngươi nghi ngờ nhân sinh!
Nam thần chuyên sủng sổ tay, hoan nghênh đánh giá!

Danh sách chương: