Thông tin truyện

[Phần 1] Trọng Sinh Chi Giải Trí Tông Sư

Thể loại:

Hệ Thống

[Phần 1] Trọng Sinh Chi Giải Trí Tông Sư

Văn Án:
Xuyên qua đến giải trí sản nghiệp phát triển cao độ dị thế giới, Tiêu Vân Hải bằng vào kiếp trước ký ức, ở chỗ này hỗn hô mưa gọi gió.
Âm nhạc, biên kịch, văn học, võ thuật truyền thống Trung Quốc, hắn không gì làm không được, trở thành chân chính giải trí tông sư.
- ----//-----

Danh sách chương: