Thông tin truyện

Phóng Thủy Thì Sao Hử

Tác giả:

Thể loại:

Trinh Thám

Phóng Thủy Thì Sao Hử

Văn án:
Bởi vì Lâm Xuân Chu không cẩn thận để ly nước trên nóc xe, khiến cho cảnh sát nhân dân làng Đại học Hàn Chương chú ý.
Hàn Chương đem ly nước kia cầm trong tay, nghĩ thầm, mình nhất định phải giáo huấn thật tốt gã thấp kém này mới được.
Mỹ công X soái thụ, cường cường, hình sự trinh sát, hồi hộp.

Danh sách chương: