Thông tin truyện

Pokemon Kaitou Izumi

Thể loại:

Võng Du

Pokemon Kaitou Izumi

Kaitou Izumi trọng sinh, có được hệ thống bên mình, từng bước đến đỉnh nhân sịnh tại thế giới pokemon!!!

Danh sách chương: