Thông tin truyện

Rich Player - Võng Du Thần Cấp Cường Hào

Thể loại:

Võng Du

Rich Player - Võng Du Thần Cấp Cường Hào

+ Editor: Aqua
+ Liên hệ: Fanpage Thánh Thiên Tiên Vực 
《 Thiên Thế 》là trò chơi phát triển mạnh nhất trên toàn thế giới, thậm chí tiền tệ trong đó cũng có thể lưu thông ở mọi đất nước.Thời Gian Luân Hồi, trở về mười năm trước, khoảng cách 《 Thiên Thế 》 mở ra chỉ còn một tuần.
Lúc này, sống lại Sở U nên làm gì lựa chọn...

Danh sách chương: