Thông tin truyện

Rồng Xuất Hiện Nhớ Chú Ý!!

Tác giả:

Thể loại:

Hài Hước

Rồng Xuất Hiện Nhớ Chú Ý!!

Tác giả: Thanh Sắc Vũ Dực
Thể loại: Ngôn Tình, Hài Hước
Giới thiệu:
Rồng Tây Phương bụng lớn, tính cách thô bạo, sức mạnh vô biên, da dày thịt thô.
Tiền Lung Lung có huyết thống của rồng Tây Phương bụng lớn tỏ vẻ, đây đều là kỹ năng cơ bản để ăn cơm.
Tiền Lung Lung có huyết thống rồng Tây Phương bụng lớn, thích vàng, càng thích ngủ trên tiền vàng.
Tiền Lung Lung tỏ vẻ, đây đều là cách báo ơn bình thường của nghề nghiệp.
Rồng Tây Phương bụng lớn, thích mỹ nhân, càng thích cướp bóc mỹ nhân!
Hạ Thừa Nghĩa bị Tiền Lung Lung tỏ vẻ vừa ý, áp lực như núi cao!
Đây là câu chuyện xưa về người phụ nữ có huyết thống rồng Tây Phương bụng lớn không quyền không thế cường thủ hào đoạt người đàn ông ngang ngược có quyền có thế!
PS: nữ nhân vật chính không biết phun lửa, sẽ không biến hình thành rồng, không có công năng đặc biệt, càng sẽ không đẻ trứng! Cô chỉ là một nữ sinh thô bạo bình thường.

Danh sách chương: