Thông tin truyện

Ta Bắt Đầu Làm Nhân Vật Phản Diện

Thể loại:

Võng Du

Ta Bắt Đầu Làm Nhân Vật Phản Diện

Khi khí vận của nhân vật chính bị cướp đoạt, bàn tay vàng cũng vuột mất...
Mà không chỉ một nhân vật chính, là những nhân vật chính trong các tiểu thuyết đô thị.
Tại thế giới song song này, Diệp Phi là một cao phú soái, nhưng đồng thời cũng là vai phản diện!
Trách nhiệm của vai phản diện là gì??? Tất nhiên là phải dỗi nam chủ, làm nam chủ, đánh bại nam chủ...
Đoạt lấy cơ duyên vai chính, đạt được Thần cấp y thuật!
Đoạt lấy khí vận vai chính, đạt được Thần cấp võ thuật!
Vai chính hết thảy, đều là của ta!
Diệp Phi bằng trí nhớ đã quen thuộc cốt truyện, đi bước một chiếm trước tiên cơ, bắt đầu một câu chuyện mới.

Danh sách chương: