Thông tin truyện

Tất Cả Đệ Tử Của Ta Đều Là Sa Điêu Người Chơi

Thể loại:

Võng Du

Tất Cả Đệ Tử Của Ta Đều Là Sa Điêu Người Chơi

Xuyên việt bốn năm, cuối cùng Hạ Nhất Minh cũng trở thành manh tân tông chủ, kích hoạt hệ thống tông môn, thu được phần thưởng đăng nhập!
Hệ thống lại triệu hoán tiểu đồng bọn Lam Thủy Tinh tập thể hồn xuyên, đắp nặn thân thể, trở thành đệ tử tông môn!
Vì vậy họa phong ở tông môn đột biến!
Hắc Hồn đại lão: Tuy quái Tân Thủ thôn có thể miểu sát chúng ta, nhưng chỉ cần lăn qua háng một cái là có thể vô thương kích sát!
Người chơi Tự Kỷ: Tay phải không có phong ấn chi lực còn tu tiên cái gì! Mau tới lớp tốc thành của lão tử!! Bao dạy bao hiểu!
Người chơi Tháp Phòng: Thú triều tới, lập nhóm thủ vệ Hạ Nhất Minh, tiễn tháp, hàn băng pháo đài, Phi Kiếm trận địa chuẩn bị đủ cả, nếu để lọt ra một con quái, Lão Tử bơi bướm trong hố phân!
Tu sĩ Thổ dân: Cái gì? Đệ tử của Hạ Nhất Minh có thể ba giây Trúc Cơ?
Cái gì? Đệ tử của Hạ Nhất Minh vô thương đơn xoát đại yêu?
Cái gì? Đệ tử của Hạ Nhất Minh ai cũng biết Busoshoku? Bát Môn Độn Giáp???
CMN ngươi lặp lại lần nữa coi?

Danh sách chương: