Thông tin truyện

Thần Xạ Nhà Thanh

Thể loại:

Quân Sự

Thần Xạ Nhà Thanh

Tay súng bắn tỉa đặc chủng Lý Chấn trong một lần làm nhiệm vụ gặp phục kích, sau khi cùng địch liều mạng đã vô tình xuyên không trở lại đời Thanh, đúng lúc chiến tranh nha phiến lần thứ hai đã tới gần. Một súng nơi tay, ta có thiên hạ!

Danh sách chương: