Thông tin truyện

Thiên Sách

Thể loại:

Đông Phương

Thiên Sách

Thể loại: Đông Phương Huyền Huyễn
Editor: 21302766
Chư Tử Bách gia, quần hùng tịnh lập.
Thiếu nên cất bước vô tình tiến nhập kinh sư —— nơi đây, trảm yêu ma, diệt nịnh thần!
Múa bút vẩy mực, mi tâm Tuệ Kiếm, mũi kiếm thông thiên, chấp bút mà đi!

Danh sách chương: