Thông tin truyện

Thiên Thánh

Tác giả:

Thể loại:

Đông Phương

Thiên Thánh

Anh hùng quy túc tại chiến trường
Của ta quy túc tại Thiên Đường
---------
Võ có thể Thông Thần, ý có thể Thông Thiên.
Thần Ma ngạo thế, Chư Thiên vô hạn.
Bát Cực Thần Điện, hùng bá vạn năm.
Tam giới đặt song song, nhân thần cuộc chiến.

Danh sách chương: