Thông tin truyện

Thiêu Thân Yêu Nghiệt

Tác giả:

Thể loại:

Nữ Phụ

Thiêu Thân Yêu Nghiệt

Tác giả: Lục Y Viên/Rachel_kanna
Thể loại: xuyên không, nữ phụ, nữ cường, hắc bang, hành động...
Giới thiệu:
Xuyên, xuyên và xuyên!
Phần mở đầu có lẽ đã rất quen thuộc đối với những ai có hứng thú với thể loại nữ phụ.
Nhưng...
Khúc sau sẽ mở ra một diễn biến hoàn toàn mới khiến các bạn đọc phần thân mà quên mất phần đầu, chắc luôn.

Danh sách chương: