Thông tin truyện

Thoái Hóa Toàn Cầu

Tác giả:

Thể loại:

Mạt Thế

Thoái Hóa Toàn Cầu

Tác giả: Khứu Sắc Vi
Thể loại: Trọng Sinh, Mạt Thế
Trở về mạt thế, Thượng Ất cắn nuốt thể chất mạnh nhất.
Nuốt người, nuốt thú, nuốt thần linh, hết thảy trở thành chi lộ giả. Nhân thần quỷ thú, Sát! Sát! Sát!

Danh sách chương: