Thông tin truyện

Tiên Pháp Đạo Kinh

Tác giả:

Thể loại:

Tiên Hiệp

Tiên Pháp Đạo Kinh

[Tác giả Đạo Tiên]
Bạn đang đọc truyện Tiên Pháp Đạo Kinh của tác giả Đạo Tiên.
Nhân Trí ngu si, lấy lòng tham làm đại nghiệp.
Nhân Đức bại hoại, tạo pháp tắc họa lòng nhân.
Nhân Tâm thối nát, mượn ngoại vật để lấp liếm.
Nhân Đạo lụi tàn, dùng ma đạo dưỡng sinh.
Đạo Tiên chi bút.

Danh sách chương: